Нетішинської міської ради
Шепетівського району
Хмельницької області

Річний план роботи закладу освіти

СТРУКТУРА РІЧНОГО ПЛАНУ РОБОТИ 

НЕТІШИНСЬКОї ГІМНАЗІЇ «ЕРУДИТ»


ВСТУП

Р о з д і л І

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання і праці

1.1.1. Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

1.1.2. Фінансово-господарська робота, зміцнення матеріально-технічної бази школи

1.1.3. Забезпечення вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. Організація цивільного захисту

1.1.4. Заходи щодо забезпечення вимог з організації харчування учнів

1.1.5. Заходи щодо створення умов для безпечного використання мережі Інтернет учасниками освітнього процесу

1.1.6. Адаптація та інтеграція здобувачів освіти до освітнього процесу, професійна адаптація працівників

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

1.2.1. Заходи щодо запобігання будь-яких проявів дискримінації, булінгу в закладі, профілактики злочинності

1.2.3. Робота психологічної служби

1.2.4. Робота соціального педагога

1.2.5. Соціальний захист здобувачів освіти

1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

1.3.1. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами

1.3.2. Організація індивідуального навчання (педагогічний патронаж) дітей з особливими освітніми потребами

1.3.3.  Заходи щодо формування навичок здорового способу життя

1.3.4. Організація роботи шкільної бібліотеки як простору інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу

Р о з д і л ІІ

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

2.1. Робота щодо забезпечення якості навчальних досягнень здобувачів освіти

2.2. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо підготовки та проведення у 2023 році ДПА

2.3. План-графік здійснення моніторингу організації освітнього процесу

Р о з д і л  ІІІ

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

3.1. Організація методичної роботи педагогічних працівників

3.2. Організація роботи щодо розвитку здібностей і талантів учнів

3.3. Організація роботи з атестації педагогічних працівників

3.4. Організація виховного процесу

                  Р о з д і л  ІV

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

4.1.Організація роботи з вивчення й оцінювання освітньої діяльності у гімназії 

4.2. Тематика засідань дорадчих колегіальних органів

           4.2.1 Тематика засідань педагогічних рад

4.2.2. Наради при директорові школи

4.3. Кадрова політика та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму

4.4.1. Розвиток громадського самоврядування

4.4.2. Робота ради закладу освіти

4.4.3. Робота органів учнівського самоврядування

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

          

ДОДАТКИ

Проєктна діяльність закладу освіти за покликанням 

Реалізація програми виховання   за покликанням    

Перейти до вмісту