Нетішинської міської ради
Шепетівського району
Хмельницької області

Науково-методична робота педагогічних працівників

Колектив Нетішинської гімназії у 2023-2024 н.р. працює над реалізацією завдань:


Завдання на 2023-2024 н.р. відповідно до Стратегії розвитку закладу освіти

І. Створення безпечного, функціонального, комфортного (в тому числі) інклюзивного середовища через :  

- облаштування ресурсної кімнати; 

- надання інтерактивних панелей для забезпечення змішаного навчання, налаштування STEM-лабораторії для реалізації інноваційного освітнього проекту «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» на базі закладів освіти у червні 2022 – травні 2027 рр.», створення ергономічного репрезентаційного простору школи; 

- створення розвивального та мотиваційного простору в кабінетах НУШ; 

- забезпечення наступності на всіх рівнях шкільного навчання, адаптації до умов освітнього процесу, виявлення проблем адаптаційного періоду та їх усунення;  

- участь у проекті «Розвиток системи попередження та реагування на закладах освіти і підвищення стійкості підлітків» (Дитячий фонд ЮНІСЕФ та ГО «Ла Страда Україна»);  

II. Розвиток системи оцінювання через: 

- розбудова відкритої, прозорої й зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень; 

- участь здобувачів освіти в освітніх програмах, проектах

- реалізація стимулювально-мотиваційної функції оцінювання та формування позитивних мотивів у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатність до самооцінки; 

- продовження роботи учнівського наукового товариства «Ерудит;

III. Розвиток професійних компетентностей педагогів через: - участь у міжнародних, всеукраїнських проектах, школах, Edcamp. 

заходах: продовження реалізації міжнародного проекту «Соціальні та емоційні компетенції ХХІ століття» Lions Quest», всеукраїнського проекту «На крилах успіху», міжнародного проекту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність»

- реалізація інноваційного освітнього проекту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» на базі закладів освіти у червні 2022 – травні 2027 років», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 року № 741, зі змінами від змін. змін. змін. 31.01.2023 року № 103;  

- удосконалення інформаційної культури вчителяля, опанування комп'ютерних програм для роботи з е-журналами, продовження роботи в Google Workspace (колишній G Suite) Education;  

- розширення досвіду професійного саморозвитку педагогічного працівника. 


IV. р озвиток управлінських процесів через: 

- підвищення ефективності взаємодії з місцевою громадою, засновником, соціальними партнерами, розширення інформаційних каналів зв'язку;

- підвищення корпоративної культури працівників закладу, розвиток командотворчих цінностей; 

- підвищення ефективності освітнього процесу на основі результатів моніторингу, проведеного у закладі; 

- проведення інформаційно-просвітницьких заходів із питань академічної доброчесності; 

- дотримання антикорупційного законодавства, виявлення та врахування корупційних ризиків; 

- пошук ресурсів для реалізації проектів та організації колективного співробітництва учасників освітнього процесу для їх реалізації; - створення Асоціації випускників закладу.

Перейти до вмісту